Gehoorzaamheid

 

Op de kringgroepen van de VDH wordt de hond getrained op Gehoorzaamheid (ook wel appèl genoemd)  volgens een aantal opleidingsprogramma’s. Elk opleidingsprogramma wordt afgesloten met een bijbehorend examen waarvoor men een certificaat of een deelcertificaat kan behalen. Het eerste opleidingsprogramma wordt de opleiding Verkeerszekere Hond (VZH) genoemd. Dit is de basisopleiding waarvoor het certificaat behaald moet zijn alvorens men examen voor een volgend onderdeel mag doen. Na de opleiding Verkeerszekere Hond kan men het opleidingsprogramma Verdedigingshond (VH) gaan volgen. Het VH-programma kent drie niveaus: VH.I, VH.II en VH.III. Elk niveau van VH-programma kent drie onderdelen waarop getraind wordt, namelijk: gehoorzaamheid, speuren en manwerk. Binnen elk niveau kan op deze onderdelen worden getraind en examen worden afgelegd.


 

VZH programma

Het verwachte verschijningsbeeld is dat de hond opgewekt en vrolijk zijn/haar werk doet. Bij het aangelijnd volgwerk moet de hond met het schouderblad op kniehoogte de geleider, volgens een vastgelegd parcours, volgen. De geleider loopt een vastgesteld gedeelte van het parcours in normale pas, versnelde pas en langzame pas. Bij het halthouden moet de hond direct gaan zitten. Hierna moet de geleider met aangelijnde hond door een groep mensen volgen en binnen deze groep halt houden. Daarna wordt deze volgoefening herhaald maar dan is de hond niet meer aangelijnd. Na het losvolgen door de groep wordt het parcours losvolgend afgelegd waarbij de geleider weer een vastgesteld gedeelte van het parcours in normale pas, versnelde pas en langzame pas aflegt. Bij het halthouden moet de los volgende hond weer direct gaan zitten. Tijdens het volgen worden er op willekeurige momenten twee schoten met een alarmpistool gelost waarop de hond op geen enkele wijze mag reageren.
Na het volgen komen de oefeningen: Zit en Af uit gewone pas met een losvolgende hond. Bij deze oefeningen krijgt de hond telkens het desbetreffend commando tussen de 10 – 15 passen na het vertrek uit de startpositie. Na het commando loopt de geleider zo’n dertig passen door. Daarna houdt de geleider halt en draait zich om richting de hond. Bij de Zit-oefening uit gewone pas loopt de geleider – na een teken van de keurmeester – weer terug naar zijn hond en neemt hem weer mee terug naar de startpositie. Bij de Af-oefening wordt de hond voorgeroepen. Hierbij moet de hond snel naar de geleider rennen en correct voor hem of haar gaan zitten alvorens – na het commando Voet of Zit- aan de voet (= strak tegen het linkerbeen van de geleider) te gaan zitten. Alle oefeningen moet vlot en correct worden uitgevoerd. Tot slot is er de oefening Afliggen met afleiding. Hierbij moet de hond aan de zijkant van het veld los blijven liggen terwijl een andere geleider bovenstaande oefeningen uitvoert en de eigen geleider op zo’n twintig tot dertig passen afstand van de hond staat. Een VZH-examen begint of eindigt met deze oefening.


VH programma

Het VH. I programma bestaat ondermeer uit dezelfde onderdelen als het VZH-programma. Daarbij komen dan: het Apporteren over de grond, het Apporteren over de 1 meter haag en het Vooruitzenden.
Bij de Apporteeroefeningen moet de hond in de startpositie blijven zitten terwijl de geleider een apporteerblok weggooit. Op commando Apport moet de hond dit blok snel gaan halen en snel terugbrengen. Bij het terugbrengen moet de hond met het blok rustig in de bek voor de geleider gaan zitten en deze net zo lang vasthouden tot het commando Los wordt gegeven. Hierna doet de geleider het apporteerbolk onder de arm en wordt de hond aan de voet geroepen. Bij de apporteeroefening over de 1 meter haag zit de hond weer naast de geleider op de startpositie terwijl het apporteerblok over de haag gegooid. Op commando Apport moet de hond dit blok weer snel – en springend over de haag – gaan halen en terugbrengen. Tijdens de heen- en terugsprong mag de hond de haag niet aanraken en/of het blok verliezen. Na de apporteeroefeningen volgt de Vooruit-oefening. Deze oefening houdt in dat de hond ‘weggestuurd’ wordt en op afstand op het commando Af moet gaan liggen. De hond mag nooit doorlopen tot het einde van het terrein. Het Vooruit-commando wordt, net zoals bij de zitoefening, tussen de 10 – 15 passen gegeven. Nadat de hond bij de Vooruit-oefening is gaan liggen wordt deze weer opgehaald door de geleider.

Het VH. II programma bestaat met betrekking tot gehoorzaamheid uit dezelfde oefeningen als het VH. I programma. Nieuw element is het Apporteren over de 1.80 meter schutting. Deze schutting staat zo opgesteld dat de hond deze hindernis met gemak kan nemen.

Bij het VH. III programma moet alles los gedaan worden en komen er nog twee oefeningen bij, namelijk: Sta uit gewone pas en Sta uit looppas. Bij de Sta-oefening uit looppas wordt de hond voorgeroepen. Hierbij moet de hond correct voor de geleider gaan zitten alvorens na het commando Voet of Zit aan de voet te komen.